Dit is de privacyverklaring van Vakantiehuis Frankenau43, gevestigd te 35110 Frankenau, Am Sternberg 43. Hierna: Vakantiehuis Frankenau43, www.frankenau43.com Toepasselijkheid Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van e-mail of via het internetcontract. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze gasten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vakantiehuis Frankenau43 is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. We zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Overzicht persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: * Voorletters, voor- en achternaam * Adresgegevens * Geboortedatum * E-mailadres * Telefoonnummer * Bankrekeningnummer Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens De persoonsgegevens verkregen door middel van e-mail of het internetcontract zullen we alleen met uw toestemming gebruiken en alleen om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden bekend maken, verkopen of verhuren. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld. Cookies Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt. Analytische cookies Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Vakantiehuis Frankenau 43                                                           Facebook
Frankenau 43
Alle rechten zijn voorbehouden aan vakantiehuis Frankenau 43                                            Facebook       
Frankenau 43
Dit is de privacyverklaring van Vakantiehuis Frankenau43, gevestigd te 35110 Frankenau, Am Sternberg 43. Hierna: Vakantiehuis Frankenau43, www.frankenau43.com Toepasselijkheid Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van e-mail of via het internetcontract. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze gasten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vakantiehuis Frankenau43 is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. We zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Overzicht persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: * Voorletters, voor- en achternaam * Adresgegevens * Geboortedatum * E-mailadres * Telefoonnummer * Bankrekeningnummer Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens De persoonsgegevens verkregen door middel van e- mail of het internetcontract zullen we alleen met uw toestemming gebruiken en alleen om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden bekend maken, verkopen of verhuren. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld. Cookies Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt. Analytische cookies Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.

Privacy

verklaring

Vakantiehuis

Frankenau43